องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]12
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]16
3 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]18
5 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]22
6 ทดสอบข่าว [ 12 ธ.ค. 2565 ]15
7 ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]27
8 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวังดาล [ 10 พ.ย. 2565 ]17
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]14
10 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]118
11 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2565 ]361
12 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]238
13 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]222
14 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]187
15 ประกาศ ผลการลดลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]69
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]214
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]189
18 บันทึกผลคะแนน OIT ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลได้รับจากการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]78
19 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]68
20 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2564 ]172
 
หน้า 1|2|3|4|5|6