องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]16
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 1/3 [ 21 ก.ย. 2565 ]12
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 2/3 [ 21 ก.ย. 2565 ]12
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 3/3 [ 21 ก.ย. 2565 ]12
5 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]107
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]110
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]111
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]108
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]108
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]106
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]111
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]98
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
20 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]148
 
หน้า 1|2