องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล