องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 9]
 
  วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 อบต.วังดาลลงพื้นที่ตรว...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและป้องกันโรค ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการชะลอไตวายเรื้อรังและมอบผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ปี...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 64]
 
  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 อบต.วังดาล โครงการกิจกรรมค...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 54]
 
  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 51]
 
  วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดเกาะ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 59]
 
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 64]
 
  วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 54]
 
  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. อบต.วัง...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 45]
 
  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น ณห้องปร...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 81]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดย ท่านไพบูลย์ ช่างฉา...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 42]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8