องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่ 104 หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
037-218624
หมายเลขโทรสาร
037-218624
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
wangdan2560 @gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล