องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Service [ 19 เม.ย. 2566 ]4
2 คู่มือการให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่น [ 6 ก.พ. 2566 ]4
3 คู่มือการให้บริการ การขอเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงาน [ 6 ก.พ. 2566 ]5
4 คู่มือการให้บริการ เปลี่ยนแปลงรายการผู้จดทะเบียน [ 6 ก.พ. 2566 ]4
5 คู่มือการให้บริการ เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 6 ก.พ. 2566 ]4
6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 16 มี.ค. 2565 ]113
7 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 มี.ค. 2565 ]30
8 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 12 ม.ค. 2564 ]169