องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 1/3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 1/3
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล