องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 รับรองโดย สตง. [ 24 เม.ย. 2567 ]57
2 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]42
3 ประกาศ รายงานรับ -จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]40
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สตง. [ 9 มี.ค. 2566 ]133
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]107
6 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]51
7 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]52
8 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รับรองโดย สตง. [ 4 เม.ย. 2565 ]136
9 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]147
10 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]140
11 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]137
12 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]135
13 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ อบต.วังดาล ปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]187
14 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.วังดาล โดยรับรองจาก สตง. [ 5 พ.ค. 2564 ]202
15 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]179