องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]152
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]145
3 ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]150
4 ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]145
5 ข้อบัญญัติ การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]145
6 ข้อบัญญัติ การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]145