องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 11 ส.ค. 2563 ]30
2 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานปลัดให้รองปลัด [ 4 ก.พ. 2563 ]18
3 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในสังกัดสำนักงานปลัด [ 4 ก.พ. 2563 ]17
4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในสังกัดกองคลัง [ 4 ก.พ. 2563 ]18
5 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในสังกัดกองช่าง [ 4 ก.พ. 2563 ]18
6 คำสังมอบหมายหน้าที่การงานในสังกัดกองการศึกษาฯ [ 4 ก.พ. 2563 ]17
7 คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทน [ 4 ต.ค. 2562 ]19
8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ม13พรมแสง-แยกต้นไทร ม.14 [ 11 ก.ค. 2560 ]206