องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]46
2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]126
3 รางานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]133
4 โครงการลดปัญหาการติดเหล้าติดบุหรี่และยาเสพติดของเด็ก และสถานที่สาธารณะเขตปลอดบุหรี่ [ 30 ธ.ค. 2564 ]25
5 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]205
6 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2563 ]194