องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

   

ประเภทผลิตภัณฑ์ :  อาหาร. เป็นอาหารพื้นบ้านทำจากเนื้อปลาสับ

ขนาด : 4.00 X 0.00 X 15.00 เซนติเมตร    น้ำหนัก :100.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี    สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำปลาส้มฟัก (สับ)

 บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   ติดต่อ : นางสมพิศ พึ่งญาติ   โทร :  01-6505142

   
   

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.

ต้นไม้ทองมงคล (ดอกปีบ)

ขนาด : 10.00 X 10.00 X 25.00 เซนติเมตร  น้ำหนัก : 0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี  ระดับดาว :  (ปี 2549)
สถานที่จัดจำหน่าย :  กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล  3/2 หมู่ที่ 13 บ้านหนองโคลน ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ติดต่อ : คุณช่อผกา สาริกา   โทร :  08 5212 7815 , 08 9095 6500

   
   

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร. วุ้นในลูกมะพร้าว

เป็นอาหารประเภทขนมหวานทำจากเนื้อมะพร้าวอ่อน  ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 0.30 กรัม สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่จัดจำหน่าย:  กลุ่มทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม ม.4 ที่ทำการกลุ่มอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ติดต่อ : นางสุเนตร   อินอนัน   โทร :  01-6505142