องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
 


กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


นำโดยนายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบล,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลวังดาล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง โดยรอบบริเวณวัด,อุโบสถ ,ศาลาวัด ,ห้องน้ำวัดและโรงครัววัด ณ วัดหนองคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาลนายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลวังดาล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง โดยรอบบริเวณวัด,อุโบสถ ,ศาลาวัด ,ห้องน้ำวัดและโรงครัววัด ณ วัดหนองคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล
2022-06-14
2021-11-29
2021-10-11
2021-09-10
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-16
2021-06-15
2021-04-19
2021-04-08