องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
 


บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


   วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล วันแรกของการรับสมัคร  ผู้สมัครเริ่มทยอยเดินทางมาสมัครในช่วงเช้าอย่างคึกคัก  โดยมีผู้สมัครทั้งนายกฯคนก่อนที่เพิ่งหมดวาระลงสมัครเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้อีกสมัย และผู้สมัครหน้าใหม่ มารอยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัคร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร และรับค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2022-06-14
2021-11-29
2021-10-11
2021-09-10
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-16
2021-06-15
2021-04-19
2021-04-08