องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล