องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับ - จ่ายเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]8
2 รับ - จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]11
3 รับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]11
4 งบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]24
5 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
6 งบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]40
7 งบรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]53
8 งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]53
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]55
10 งบรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]57
11 งบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]75
12 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]84
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]77
14 งบรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]84
15 งบรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]89
16 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]93
17 งบรับ-จ่าย เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]91
18 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]97
19 งบรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]92
20 งบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]89
 
หน้า 1|2