องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานรับ -จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]18
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สตง. [ 9 มี.ค. 2566 ]114
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]95
4 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]38
5 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]39
6 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รับรองโดย สตง. [ 4 เม.ย. 2565 ]120
7 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]131
8 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]128
9 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]126
10 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]120
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ อบต.วังดาล ปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]169
12 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.วังดาล โดยรับรองจาก สตง. [ 5 พ.ค. 2564 ]176
13 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]164