องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]45
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]5
3 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]4
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รับรองโดย สตง. [ 4 เม.ย. 2565 ]88
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]98
6 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]98
7 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]96
8 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]91
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ อบต.วังดาล ปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]139
10 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.วังดาล โดยรับรองจาก สตง. [ 5 พ.ค. 2564 ]142
11 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]134