วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างสานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางระบบท่อเมนสำหรับประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อถังพักน้ำใสสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้วและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังดาล วังดาลเกมส์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ (น้ำมันมวยและสเปรย์บรรเทาอาการปวด) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังดาล วังดาลเกมส์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อซื้อค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ,เสื้อกีฬา ,เสื้อกีฬาสำหรับผู้จัดแข่งขัน และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วังดาลเกมส์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ? 27 มีนาคม 2567 จำนวน 19 วัน ทำการ จำนวนนักเรียน 116 คน สำหรับ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ? 27 มีนาคม 2567 จำนวน 19 วัน ทำการ จำนวนนักเรียน 490 คน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0007 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง